Fenotype Kenmerken
Klassiek1,2
 • Symptomen kunnen beginnen in de jeugdjaren, jongens/mannen worden eerder getroffen dan meisjes/vrouwen
 • Het treedt op met een volledig spectrum van symptomen:
  • De symptomen zijn progressief en kunnen neurologische pijn, acroparesthesie en episodische “Fabry crises” omvatten waarbij acute pijn uren tot dagen aan kan houden
  • Aanzienlijke nier-, cardiale, en cerebrovasculaire complicaties ontstaan na het 20e levensjaar
Variant atypisch, of late-manifestatie1-3
 • Symptomen doen zich meestal voor in het vierde tot zesde decennium van een patiënt. De ziekte kan milder zijn, maar is wel progressief
  • Sommige patiënten kunnen symptomen krijgen in hun jeugd, maar het volledige spectrum van de symptomen die worden gezien bij het klassieke fenotype doen zich bij hen niet voor.
 • Cardiale- en niervarianten die voor het eerst optreden op volwassen leeftijd lijken meer voor te komen dan de klassieke ziekte. Dit kan een verklaring zijn voor de vele gevallen van ‘midlife’ cardiale- en nierziekte
  • Cardiale variant
   • Dit is de atypische variant die het meest wordt gemeld
   • Deze variant komt tot uiting met onder andere cardiomegalie (vergroot hart) zonder duidelijke oorzaak, linkerventrikelhypertrofie (LVH), cardiomyopathie, hypertrofe cardiomyopathie en myocard infarct (MI)
  • Niervariant
   • Het belangrijkste kenmerk is de eind-stadium nierziekte (end-stage renal disease, ESRD)
   • Het ontdekken ervan is belangrijk omdat patiënten later vasculaire aandoeningen van het hart of de hersenen kunnen krijgen
Vrouw1,3,4,5
 • De symptomen doen zich meestal op oudere leeftijd voor in vergelijking met mannelijke patiënten, de ziekte is nog steeds mogelijk progressief en ernstig
 • Het is een veelvoorkomend misverstand dat vrouwen gewoon dragers zijn van een defect GLA gen. In werkelijkheid is het zo dat de ziekte bij hen actief is
 • Bij vrouwen varieert het verloop van de ziekte meer
  • Soms is het zo dat patiënten asymptomatisch zijn
  • Hoewel de presentatie van symptomen vertraagd kan zijn, zijn er toch meerdere gevallen waarin vrouwen te maken krijgen met de symptomen die gekoppeld zijn aan de klassieke ziekte
 • Bij vrouwen is het verloop van de ziekte vaak trager in vergelijking met de mannelijke patiënten
Resource icon

Leer hoe mutatie-analyse Fabry diagnose en beheer kan beïnvloeden

Lees nu
Resource icon

Ontdek de laatste behandelingsbenaderingen/ behandelingsopties voor de ziekte van Fabry

Lees verder

 1. El-Abassi R, Singhal D, England JD. Fabry’s disease. J Neurol Sci. 2014;344(1-2):5-19.
 2. Sivley MD. Fabry disease: a review of ophthalmic and systemic manifestations. Optom Vis Sci. 2013;90(2):e63-e78.
 3. Kusano E, Salto O, Akimoto T, Asano Y. Fabry disease: experience of screening dialysis patients for Fabry disease. Clin Exp Nephrol. 2014;18(2):269-273.
 4. Germain DP. Fabry disease. Orphanet J Rare Dis. 2010;5:30. doi:10.1186/1750-1172-5-30.
 5. Deegan PB, Baehner AF, Barba Romero M-A, Hughes DA, Kampmann C, Beck M. For the European FOS investigators. Natural history of Fabry disease in females in the Fabry Outcome Survey. J Med Genet. 2006;43(4):347-352.
Hartelijk dank voor uw bezoek aan FabryFacts.com U verlaat nu de website FabryFacts.com. Deze link leidt u naar een site die geen eigendom is van of beheerd wordt door Amicus Therapeutics. Amicus Therapeutics is niet verantwoordelijk voor de informatie op sites van externe partijen. OK 0