Gevolgen voor de nieren

De nierpathologie bij de ziekte van Fabry verslechtert met de leeftijd.Onderzoeken naar de rol van de nieren bij de ziekte van Fabry toont aan dat meerdere cellen getroffen worden door de GL-3 ophoping en dit zijn onder andere glomerulaire endotheliale cellen, mesangiale cellen, interstitiële cellen, distale tubuli en podocyten.1,2

Een verminderde nierfunctie, herkenbaar door de aanwezigheid van microalbuminurie en proteïnurie, begint vaak in het tweede of derde decennium van het leven en leidt tot progressie van Fabry nefropathie en uiteindelijk tot eind-stadium nierziekte, een van de belangrijkste oorzaken van ziekte en sterfte.3,4

De prevalentie van de ziekte van Fabry is hoog onder patiënten met een nierziekte in een vergevorderd stadium. Bijvoorbeeld, bij Europese patiënten die dialyse ondergaan is de incidentie ongeveer 1 op de 5300 en bij Amerikaanse dialyse patiënten ligt dit rond de 1 op de 6000.5


Cardiovasculaire gevolgen

Cardiovasculaire veranderingen bij de ziekte van Fabry zijn onder andere infiltratieve hypertrofische cardiomyopathie (wat meestal geïdentificeerd wordt als linkerventrikelhypertrofie [LVH]), en ook geleidingsafwijkingen; van deze is LHV een van de sterkste voorspellers voor cardiale aandoeningen.6-8 De Fabry registry heeft aangetoond dat cardiovasculaire aandoeningen de belangrijkste doodsoorzaak zijn. Bij mannen was 53,6% toe te schrijven aan deze oorzaak en bij vrouwen lag dit percentage op 50,0%.3

Cardiale symptomen treft beide geslachten, maar bij mannen vertonen de symptomen zich ongeveer 10 jaar eerder. Ongeveer 90% van de patiënten krijgt te maken met cardiomyopathie.6,9 Cardiale betrokkenheid is vaak aanwezig op jonge leeftijd maar komen meestal klinisch naar voren rond het derde of vierde decennium.7

Terwijl de ziekte voortschrijdt, ontstaan cardiale symptomen en cardiomyopathie, wat duidelijk wordt door myocardiale fibrosis. Bij patiënten in het eind stadium van de ziekte kan dit uiteindelijk leiden tot congestief hartfalen en sterfte.10

Hartritmestoornissen en geleidingsafwijkingen komen ook regelmatig voor bij patiënten met de ziekte van Fabry en dragen daarnaast ook bij aan de doodsoorzaak.11 In een onderzoek met 1448 onbehandelde patiënten die de ziekte van Fabry hadden, werd ventriculaire aritmie gemeld bij respectievelijk 14% en 20% van de mannen en vrouwen.11

Er is een variant van de ziekte van Fabry waarvan men denkt dat het een variant is met cardiale symptomen. Deze variant komt veel voor in de Taiwanese-Chinese populatie.12 Dit specifieke fenotype komt meestal tot uiting in het vijfde tot achtste decennium van het leven. De symptomen omvatten: linkerventrikelhypertrofie (LVH), cardiomyopathie en ritme stoornissen in afwezigheid van de klassieke Fabry symptomen.12

Een aantal van deze ‘cardiale’ genmutaties in het α-galactosidase A (GLA) gen zijn geidentificeerd. De meest voorkomende variant is de IVS4 +919G>A mutatie, waarvan gedacht wordt dat het bijdraagt aan ongeveer 80% van de gevallen.12


Maag-darm (gastro-intestinale) gevolgen

Er is aangetoond dat ongeveer 50% van de Fabry patiënten maag-darmsymptomen ervaart.4 De meest voorkomende maag-darmsymptomen zijn buikpijn, meestal optredend na het eten, en diarree. 4 Constipatie, misselijkheid en braken zijn andere veelvoorkomende symptomen.4 De gemiddelde leeftijd van de aanvang van veel maag-darmsymptomen ligt op de leeftijd van 15 jaar.4 Gegevens van een Fabry Outcome Survey* laten zien dat 60% van de kinderen jonger dan 10 jaar maag-darmsymptomen had, waarbij veranderingen in de stoelgang en buikpijn het meest gemeld werden.4 In een ander rapport werd van slechts 18% van de kinderen gemeld dat ze maag-darmsymptomen hadden.4

*Gesponsord door Shire.

Resource icon

Leer hoe de ziekte van Fabry ontstaat

Bekijk video
Resource icon

Help patiënten om de ziekte van Fabry te begrijpen

Bekijk de bronnen

 1. Germain DP. Fabry disease. Orphanet J Rare Dis. 2010;5:30. doi:10.1186/1750-1172-5-30.
 2. Wijburg FA, Benichou B, Bichet DG, et al. Characterization of early disease status in treatment-naive male paediatric patients with Fabry disease enrolled in a randomized clinical trial. PLoS One. 2015;10:e0124987.
 3. Waldek S, Patel MR, Banikazemi M, Lemay R, Lee P. Life expectancy and cause of death in males and females with Fabry disease: findings from the Fabry Registry. Genet Med. 2009;11(11):790-796.
 4. Mehta A, Beck M, Eyskens F, et al. Fabry disease: a review of current management strategies. Q J Med. 2010;103(9):641-659.
 5. Thadhani R, Wolf M, West ML, et al. Patients with Fabry disease on dialysis in the United States. Kidney Int. 2002;61:249-255.
 6. Kampmann C, Perrin A, Beck M. Effectiveness of agalsidase alfa enzyme replacement in Fabry disease: cardiac outcomes after 10 years’ treatment. Orphanet J Rare Dis. 2015;10:125.
 7. Linhart A, Kampmann C, Zamorano JL, et al. Cardiac manifestations of Anderson-Fabry disease: results from the international Fabry outcome survey. Eur Heart J. 2007;28(10):1228-1235.
 8. Patel MR, Cecchi F, Cizmarik M, et al. Cardiovascular events in patients with Fabry disease: natural history data from the Fabry registry. J Am Coll Cardiol. 2011;57(9):1093-1099.
 9. MacDermot KD, Holmes A, Miners AH. Anderson-Fabry disease: clinical manifestations and impact of disease in a cohort of 98 hemizygous males. J Med Genet. 2001;38:750-760.
 10. Seydelmann N, Wanner C, Stork S, Ertl G, Weidemann F. Fabry disease and the heart. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2015;29(2):195-204.
 11. Acharya D, Robertson P, Kay N, et al. Arrhythmias in Fabry cardiomyopathy. Clin Cardiol. 2012;35:738-740.
 12. Lin HY, Chong KW, Hsu JH, et al. High incidence of the cardiac variant of Fabry disease revealed by newborn screening in the Taiwan Chinese population. Circ Cardiovasc Genet. 2009;2(5):450-456.
Hartelijk dank voor uw bezoek aan FabryFacts.com U verlaat nu de website FabryFacts.com. Deze link leidt u naar een site die geen eigendom is van of beheerd wordt door Amicus Therapeutics. Amicus Therapeutics is niet verantwoordelijk voor de informatie op sites van externe partijen. OK 0